salat.jpg

 

Zavest in znanje o pravilni prehrani sta področji, ki v zadnjem času čedalje bolj pridobivata na pomenu. Pri ozaveščanju javnosti glede zdrave prehrane so pomembni tako posamezniki, kot organizacije, ki lahko s svojim delovanjem prispevajo k bolj zdravemu načinu življenja družbe.

Trajnostno prehranjevanje pomeni zdravo prehranjevanje. Da bi to zagotovili moramo pri proizvodnji in prodaji hrane zagotoviti sledljivost ter upoštevati ustrezne ekološke, ekonomske in socialne aspekte. Vnaprej pripravljena in hitra hrana, ter možnost nakupa vseh živil ne glede na letni čas, onemogočajo razvoj zavesti o vrednosti zdravo pridelanih, regionalnih in s tem sezonskih pridelkov. V današnji družbi, v kateri je čas vedno pomembnejša dobrina, zlahka izgubimo znanje o pridelavi, predelavi in učinkih zdrave prehrane. Tako izgubimo tudi možnost, da bi o tem potrebno znanje in vire prenesli na naslednje generacije.

S tem projektom bomo prevzeli svojo odgovornost do družbe, s čezmejnim sodelovanjem pa ustvarili sinergijo, generiranje in izmenjavo znanja ter povečali ozaveščenost o trajnostni prehrani. To bomo dosegli s skupnim razvojem izkustveno orientiranega koncepta izobraževanja, z delavnicami, organizacijo mednarodnega simpozija za znanost in prakso ter nakupom opreme za izobraževalni center v Sloveniji in v Avstriji.

Skozi naš projekt bo tako otrokom in mladim iz socialno šibkejših družin omogočeno pridobiti znanja potrebnega za dvig ozaveščenosti o trajnostni prehrani. Naučili se bodo skrbeti za svoje zdravje in to znanje prenesli na svoje družine in na naslednje generacije.